KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 03 grudnia 2015r. został przeprowadzony konkurs recytatorski pod hasłem ZOO Jana Brzechwy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Do konkursu przystąpiło osiemnaścioro recytatorów z klas I-III. Konkurs został poszerzony o prace plastyczne bohaterów wierszy, które zostały zaprezentowane podczas konkursu. Celem wydarzenia było poznanie utworów literackich Jana Brzechwy, ćwiczenie pamięci poprzez recytację, uczenie dykcji, modulacji głosu, indywidualnej interpretacji tekstu. Wydarzenie uświetnili obecnością rodzice, którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali występy swoich dzieci oraz ich rówieśników.
Szczególne podziękowania są skierowane do komisji konkursowej: p. wicedyrektor Ewie Tworek, nauczycielkom p. Agnieszce Walczuk i p. Agnieszce Suszczyk, rodzicowi p. Sylwie Panas. Po burzliwej debacie komisja przyznała po trzy dyplomy oraz nagrody recytatorom klas: I „a”, II „a” i III. Laureaci kl. I „a”: I miejsce – Kinga Panas, II miejsce – Tomasz Sadowski, III miejsce – Julia Suszczyk. Laureaci kl. II „a”: I miejsce – Anna Walczuk, II miejsce Martyna Suchań, III miejsce Dominika Zawiślańska. Laureaci kl. III: I miejsce - Bartek Dołchaniuk, II miejsce -  Anna Kozłowska, III miejsce – Monika Lewandowska. Pozostali uczniowie - recytatorzy otrzymali pamiątkowe upominki.
Recytatorskie wydarzenie zostało podsumowane sesją zdjęciową oraz słodką niespodzianką.

Opracowanie: Magdalena Gałus