WIZYTA ARTYSTY W SZKOLE

Oganes Kazarian, pseud. Owik, to artysta malarz,  urodzony w Armenii. Obecnie mieszka w Uhrze koło Chełma. Tam jest  jego Dom Pracy Twórczej, gdzie nieprzerwanie od 1994 r. odbywają się plenery malarskie i wystawy z udziałem artystów reprezentujących różne kraje. (Armenia, USA, Niemcy, Kanada, Chiny). Owik  zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, architekturą wnętrz. Prace artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach w Armenii, USA, Niemczech, Kanadzie, Chinach.  O swoim malarstwie opowiedział  uczniom Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie, z którymi spotkał się dnia 8 XII 2015r. Barwna opowieść artysty poparta była prezentacją obrazów z Jego kolekcji.

Opracowanie: Ewa Tworek