BEZPIECZNE WAKACJE

13 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z druhami: współzałożycielem OSP Leśniczówka Panem Jerzym Brzozowskim i wiceprezesem zarządu OSP Leśniczówka Panem Przemysławem Danickim. Druhowie przybliżyli uczniom zagadnienia dotyczące właściwych zachowań wobec zagrożeń zdrowia i życia.  Udzielili wskazówek jak postępować w trudnych sytuacjach i jak zapobiegać wypadkom. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali rad doświadczonych druhów.  Spotkanie zakończyliśmy życząc wszystkim uczniom zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Renata Błach