UROCZYSTOŚĆ W LUBOMLU NA WOŁYNIU

W upalną niedzielę 16 czerwca 2019 r. przedstawiciele Towarzystwa Rodzin Kresowych z Chełma oraz goście z Darłówka i Szczecina, którzy uczestniczyli w X Światowym Kongresie Kresowian w Chełmie przyjechali na mszę św. odpustową do polskiego kościoła w Lubomlu, który swoje istnienie zawdzięcza królowi Jagielle. Podczas mszy św. ofiarowano parafianom gromnice zebrane w Szkole Podstawowej  w Rudzie – Hucie. Po uczcie dla ducha pielgrzymi uczestniczyli w agapie – poczęstunek po mszy św. Pokrzepieni ruszyli w dalszą drogę. Przed wyjazdem z Lubomla przekazano Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego podręczniki z naszej szkoły. Kolejnym etapem podróży było jezioro Świtaź, nad którym chłodny wiaterek pozwolił nabrać sił przed powrotem do domu. Wszyscy uczestnicy wycieczki pełni wrażeń wracali do Polski.

Opracowała: Bożena Zielińska