PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie – Hucie odbył się apel podsumowujący wyniki  nauczania klas I – III za rok szkolny 2018/2019 semestr II. Prezentację podsumowującą przygotowała i opracowała przewodnicząca zespołu wychowawczego klas 0-III pani  Bożena Nowosad. Tabelaryczne zestawienia i wykresy zawierały dane dotyczące: zachowania, wyników nauczania, czytelnictwa, zaangażowania w konkursach oraz frekwencji. Wszyscy uczniowie ze średnią ocen 5,0 i więcej otrzymali pamiątkowe opaski odblaskowe. Podczas apelu rozstrzygnięto wiele konkursów. Zaszczytny tytuł „Najgrzeczniejszej klasy” zdobyli uczniowie klasy I „a”. Pani Agnieszka Walczuk i pani Bożena Zielińska wręczyły uczniom  nagrody i podziękowania  za udział w Projekcie „Zbieram to w szkole”. Zbiórka elektrośmieci i bilonu trwała od 14 stycznia do 5 maja 2019 r. Pieniądze pozyskane z recyklingu zebranych przedmiotów zostały przekazane misjonarzom pracującym w Afryce, między innymi na wykopanie studni w Czadzie. W szkole trwała także zbiórka plastikowych korków. W pionie klas młodszych  wyróżniły się grupy: 0b, II b, 0a, I a.  Pedagog szkolny pani Katarzyna Lipak wręczyła uczniom nagrody za udział w konkursie „Nie pal przy mnie, proszę”. Apel miłym akcentem zakończyła pani Marta Kordas Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta. Zwycięzcy konkursu „Gdzie ja, tam i książka otrzymali piękne nagrody i podziękowania. Pani Dyrektor Dorota Sawicka życzyła wszystkim uczniom bezpiecznych i udanych wakacji.

opracowała – B. Nowosad