UMIEM PŁYWAĆ

Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego w okresie od 3 marca do 14 czerwca 2019 roku uczniowie klas I-III brali udział w programie powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać'' realizowanego przez Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Podczas 100 minutowych zajęć na krytej pływalni w Aqua Parku Wodnym w Chełmie, pod kierunkiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Rodzice uczniów również byli zaangażowani w opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach na basenie, z niecierpliwością czekały na każdy kolejny wyjazd i ze smutkiem żegnały się po zakończeniu zajęć. Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji.

Opracowała: Anna Oziębło