APEL PODSUMOWUJĄCY WYNIKI NAUCZANIA ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

We wtorek 18 czerwca 2019 r. odbył się apel podsumowujący wyniki nauczania, na którym za aktywny udział w pracach organizacji szkolnych,  uczestnikom konkursów oraz zawodów sportowych organizowanych na terenie szkoły, zostały wręczone nagrody. Apel prowadził opiekun samorządu uczniowskiego – Pan Krzysztof Opas. Prezentację o wynikach nauczania, zachowania oraz frekwencji na zajęciach, uzyskanej przez poszczególne klasy, przygotował i zaprezentował opiekun samorządu uczniowskiego – Pan Robert Jokisz. Wręczanie nagród rozpoczęła pani Marta Kordas - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta. Zwycięzcy konkursu „Gdzie ja, tam i książka otrzymali piękne upominki i podziękowania. Pani Agnieszka Walczuk wręczyła uczniom  nagrody i podziękowania  za udział w Projekcie „Zbieram to w szkole”.  Pieniądze pozyskane z recyklingu zebranych przedmiotów zostały przekazane misjonarzom pracującym w Afryce, między innymi na wykopanie studni w Czadzie. Pani Agnieszka Suszczyk podziękowała uczniom za pracę w szkolnej drużynie harcerskiej.  Swoje wystąpienie podsumowała prezentacją ukazującą działalność drużyny. Pan Krzysztof Opas podziękował uczniom za wkład włożony w funkcjonowanie grupy rowerowej Ruda Team. Nauczyciele wychowania fizycznego: Małgorzata Suchań, Roman Czwaliński i Marek Tarnowski  wręczyli nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych. Pani Agnieszka Lewak – opiekun Szkolnego Koła Caritas podsumowała pracę w ubiegłym roku szkolnym, a wyróżniający uczniowie otrzymali upominki i dyplomy. Nie zabrakło podziękowań za prace w samorządzie uczniowskim. Z rąk Pani Aleksandry Panasiuk-Białoskurska i Pana Roberta Jokisza wyróżniający się absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali tradycyjne podziękowania i nagrody za wkład w pracę samorządu. Klasa IVa za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie „Na najładniejszą salę lekcyjną” otrzymała okolicznościowy dyplom i torbę słodyczy.

Opracowanie i koordynacja uroczystości - Robert Jokisz