APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski. 19 czerwca 2019 r. podsumowaliśmy osiągnięcia pracy i nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się mszą świętą w kościele parafialnym w Rudzie-Hucie. Uroczystości w szkole przebiegały w podniosłej atmosferze  z udziałem pocztów sztandarowych. Wyróżnieni absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum  złożyli uroczyste ślubowanie  na sztandar szkoły. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie. Dyrektor - Adama Marszaluk podsumował wieloletnią pracę gimnazjum. W tej części uroczystości Pani Anna Bąk otrzymała szczególne podziękowania i kwiaty jako wieloletnia dyrektor Gimnazjum w Rudzie-Hucie. Tą część uroczystości zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandarów szkoły podstawowej i gimnazjum. Rodzice absolwentów klas 8 i III gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wyżej, otrzymali od wychowawców klas oraz dyrektora szkoły listy gratulacyjne. Miłym zaskoczeniem dla absolwentki szkoły podstawowej - M. Dadas było wręczenie nagrody pieniężnej za wieloletnie spektakularne sukcesy sportowe. Wójt gminy - Kazimierz Smal przekazał uczennicy nagrodę finansową z życzeniami dalszych sukcesów sportowych. Piosenki o tematyce wakacyjnego wypoczynku i życzenia od samorządu uczniowskiego zakończyły kolejną część uroczystości. Po zakończeniu uroczystości uczniowie oczekiwali na swoich wychowawców w salach lekcyjnych, gdyż tam otrzymali upragnione świadectwa promocji do klas programowo wyższych lub świadectwa ukończenia szkoły.

Opracowanie i koordynacja uroczystości - Robert Jokisz