PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI

W dniach 1-2 lipca 2019 r. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie uczestniczyli w 82 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Motywem przewodnim było hasło: ,,W imię przyszłości kultury''. ,,Kultura sposobem bycia człowieka w świecie'' to temat jednego z wykładów dr hab. Henryka Kieresia, który przybliżył zagadnienia dotyczące wychowania i życia chrześcijańskiego młodego pokolenia. Braliśmy tez udział we Mszy Św. i innych nabożeństwach (różaniec, droga krzyżowa, apel jasnogórski, adoracja Najświętszego Sakramentu). Powierzyliśmy opiece Matki Bożej nasze rodziny, koleżanki i kolegów z pracy. Umocnieni i w doskonałych humorach wróciliśmy do domu. Organizator pielgrzymki Agnieszka Tulikowska-Sawicka.