KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II
PT.: „JAK DRUGOKLASIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM?”

W konkursie, który odbył się 8 czerwca 2021 roku wzięło udział 15 uczniów klasy II A i II B. Konkurs był w formie testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi, sprawdzał posługiwanie się językiem angielskim podczas słuchania, czytania i pisania.

Laureaci:
I miejsce – Zuzanna Baran, kl. II A
II miejsce – Jakub Zwierzyński, kl. II A
III miejsce – Kuba Mazurek, kl. II B

Daria Łontkowska, kl. II A – wyróżnienie
Wojciech Sitarz, kl. II A – wyróżnienie
Amelia Woźnicka, kl. II A – wyróżnienie

Laureaci oraz uczniowie z wyróżnieniami otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Natomiast pozostali uczniowie, którzy nie zostali laureatami, otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka angielskiego, pani Aleksandra Panasiuk-Białoskurska.

GRATULUJEMY!