WYRÓŻNIE ANNY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNO - LITERACKIM

Anna Kozłowska (kl.8) uzyskała wyróżnienie w części literackiej w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim pt. "Dzielę się dobrem i miłością z drugim człowiekiem" organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi i Szkołę Podstawową nr 2 w Chełmie. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, rozbudzanie wrażliwości, zainteresowania działaniami charytatywnymi i pomocowymi oraz zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć i doświadczeń. Serdecznie gratulujemy Annie oraz życzymy kolejnych sukcesów! Oto praca konkursowa Anny:

Anna Kozłowska
klasa 8

***
sensu bycia nie widziałam
żyłam, bo żyłam
nic do serca nie wnosiłam
oprócz tej osoby dnia pewnego
-potrzebującego
to on pomógł mi
nadając sens i nadzieję w szare dni

bycie dla kogoś
jest lampką w tunelu
by dobra dusza doszła do celu

Opiekun Szkolnego Koła Caritas - Agnieszka Lewak