DRZEWA WOKÓŁ NAS

Uczniowie klasy 6a oraz 7a wzięli udział w projekcie badawczym: "Drzewa wokół nas- uczymy się we współdziałaniu", którego koordynatorem jest PWSZ w Chełmie - partner lokalny Centrum Nauki Kopernik i Chełmska Sieć Klub Młodego Odkrywcy. Patronat nad projektem objęli: Urząd Miasta Chełm, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie, LSCDN Oddział w Chełmie.Projekt realizowany jest metodą collaborative learning (uczenie się oparte na współpracy). Celem młodych badaczy było odpowiedzieć na pytanie: "Jakie wady i zalety mają drzewa ?". W drugiej części młodzi odkrywcy musieli odnaleźć drzewa ze zdjęcia znajdujące się na terenie należącym do szkoły oraz je sklasyfikować. Może wam uda się odnaleźć wszystkie. Powodzenia!

Prezentacja

 Agnieszka Suszczyk