PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA ROK 2020/2021

23 czerwca 2021r. odbył się apel podsumowujący wyniki nauczania, na którym za aktywny udział w pracach organizacji szkolnych, uczestnikom konkursów oraz zawodów sportowych organizowanych na terenie szkoły, zostały wręczone nagrody. Apel prowadziły: Anna Walczuk oraz Natalia Wilkos. Prezentację o wynikach nauczania, zachowania oraz frekwencji na zajęciach, uzyskanej przez poszczególne klasy, przygotowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego – pani Agnieszka Suszczyk. Wręczanie nagród rozpoczęła pani Marta Walczuk - pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta. Zwycięzcy konkursu „Tysiące twarzy książki i filmy" otrzymali piękne upominki i podziękowania. Następnie pani Ania Bąk wręczyła nagrody uczennicom za konkurs we współpracy z GOK w Rudzie-Hucie. Pani Katarzyna Lipiak wręczyła uczniom nagrody i podziękowania  za udział w Projekcie „Nałogi -złodzieje młodości”. Pani Agnieszka Lewak – opiekun Szkolnego Koła Caritas podsumowała pracę w ubiegłym roku szkolnym, a wyróżniający uczniowie otrzymali upominki i dyplomy. Pani Agnieszka Suszczyk podziękowała uczniom za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz udział w konkursach. Pan Roman Czwaliński   wręczył nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych. Na zakończenie pan dyrektor Adam Marszaluk podsumował prace uczniów naszej szkoły i podziękował za ten rok.

Agnieszka Suszczyk