DOKUMENTACJA PROJEKTU

Ankieta - karta oceny pracy w grupie

Ankieta - karta samooceny udziału w projekcie

Harmonogram realizacji zadań projektowych

Inna dokumentacja

Karta oceny projektu edukacyjnego

Karta projektu

Karta zadania

Kontrakt

Sprawozdanie z realizacji projektu

 

LITERATURA

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Metoda projektów w gimnazjum

 

PROJEKT EDUKACYJNY W PRZEPISACH PRAWA

Projekt edukacyjny w statucie szkoły

Regulamin projektu edukacyjnego

Rozporządzenie MEN

Szczegółowe kryteria

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Harmonogram realizacji projektów

Informacje ogólne

Załącznik 1a - potwierdzenie dla uczniów

Załącznik 1b - potwierdzenie dla rodziców

Załącznik 2 - propozycje tematów edukacyjnych

Załącznik 3 - deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie edukacyjnym

Tematy projektów edukacyjnych