foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 9 Kwiecień 2020    |    Imieniny: Maria, Marceli, Dymitr

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


0449058
Dziś
Wszystkie
491
449058

Twój numer IP: 3.235.30.155
2020-04-09 20:12

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS ÓSMYCH

W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU OŚMIOKLASISTY

Komunikat MEN I CKE

 

 

Komunikat

Szanowni Rodzice

   Informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 410 i 492) w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.  zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone na terenie szkoły.
   Jednocześnie zgodnie z § 3a ust. 1 cytowanego rozporządzenia w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostały wprowadzone nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem Adam Marszaluk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie – Hucie.

 

Komunikat

Szanowni Rodzice

   W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) informuję o sposobie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej  im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie – Hucie od dnia 25 marca 2020 r.  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1) realizacja treści programowych odbywać się będzie zgodnie z tygodniowym planem nauczania dla poszczególnych klas, prowadzone będą również zajęcia w ramach pomocy psychologicznej i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
2) w dzienniku elektronicznym, w zakładce „praca domowa”, będą przesyłane informacje dotyczące sposobu  realizacji  tematu lekcji, zadania do wykonania przez ucznia, praca domowa oraz sposób oceny wiedzy  i umiejętności;
3) wszelkie uwagi dotyczące realizowanych tematów lekcji uczniowie  i rodzice powinni przesyłać nauczycielom przez  dziennik elektroniczny, lub wychowawcom, dyrekcji szkoły;
4) w zadaniach nauczyciele powinni uwzględniać potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów;
5) tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas  oraz na zajęciach realizowanych w formach pozalekcyjnych będzie uwzględniać:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
6) informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
7) wskazywanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały  w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
8) nauczyciele prowadzący zajęcia wskażą każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji;
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem Komunikat,
b) materiałów dostępnych na Komunikat, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na Komunikat,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.


Z poważaniem Adam Marszaluk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie – Hucie.

 

DOMOWA SZKOŁA

 

 INFOLINIA URUCHOMIONA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE NA TEMAT KORONAWIRUSA

Rozmowy z dziećmi a koronawirus

Poradnik - dzieci

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

Szanowni Państwo


   W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach w dniach 12.03.2020 – 25.03.2020 informuję, że od dnia 17 marca 2020 roku będą wysłane przez dziennik elektroniczny informacje w zakresie realizacji przez Państwa dzieci treści nauczania wynikających z podstawy programowej. W związku z tym nauczyciele przygotują dla uczniów materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu i przekażą je za pośrednictwem dziennika elektronicznego, w zakładce „zadanie domowe”.  Informacje będą przesyłane każdego dnia zgodnie z planem lekcji. Aby zadania były wykonywane systematycznie  i prawidłowo proszę Państwa o monitorowanie jak są wykonywane  prace zadane przez nauczycieli przez Państwa dzieci.
    Jednocześnie uczniowie mogą także korzystać z udostępnionej przez MEN platformy epodreczniki.pl, gdzie umieszczone są zadania powtórzeniowe.
Dziękuję Państwu za zrozumienie i wsparcie oraz proszę  o pozostawanie z nami w kontakcie.


Z poważaniem
Adam Marszaluk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie - Hucie

 

 

Witamy serdecznie na stronie  internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie. Witryna ta została stworzona aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym bogate życie placówki. Zamieszczane tutaj są informacje o sukcesach uczniów, aktywności kół zainteresowań, zajęciach sportowych, artystycznych i językowych. Znajdziecie tu Państwo również komunikaty i dokumenty wewnątrzszkolne. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony oraz życzymy miłego dnia.

 

 

 LOKALIZACJA SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie