foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 25 Maj 2024    |    Imieniny: Grzegorz, Urban, Magda

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1271400
Dziś
Wszystkie
74
1271400

Twój numer IP: 100.26.179.41
2024-05-25 12:44

 

Standardy ochrony małoletnich

 

Procedura przeprowadzania dezynfekcji szkoły

Procedury dotyczące korzystania z sali lekcyjnej w stanie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego

 

Procedura wyboru formy kształcenia

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, spóźnień, zwolnień

Procedura Niebieskiej Karty

Procedura postępowania gdy uczeń posiada narkotyki

Procedura postępowania gdy ucznia podejrzewa się że jest pod wpływem narkotyków

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, pracowników szkoły

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa

Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia

Procedura postępowania w przypadku używania telefonów komórkowy i urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności pracownika szkoły

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły

Procedura postępowania w sytuacji braku opieki nad uczniem

Procedura postępowania w sytuacji niepowodzeń szkolnych ucznia

Procedura postępowania w sytuacji zauważenia osoby obcej na terenie szkoły

Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa

Procedura postępowania, gdy pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk

Procedury postępowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie

Procedury wystawiania ocen śródsemestralnych i końcoworocznych na podstawie średniej ważonej

Samowolne opuszczenie przez ucznia zajęć lub szkoły

Polityka ochrony dzieci w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie