foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

im. por. Zbigniewa Twardego ps. "Trzask"

Kartka z kalendarza


Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

Czas

Kod QR na smartfon

Zeskanuj kod i przeglądaj stronę na smartfonie

Gazetka szkolna

Polecane strony

 

 

 

biblioteka

 

 

 

 

pajacyk

 

Statystyki

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin


1148862
Dziś
Wszystkie
275
1148862

Twój numer IP: 3.233.221.90
2023-12-01 16:40

ŚLUBOWANIE KLASY I

28 września  odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również rodziców.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrektor szkoły Pan Adam Marszaluk, wicedyrektor Pani Dorota Sawicka, rodzice, przedszkolaki, uczniowie z klasy drugiej i trzeciej wraz ze swoimi wychowawczyniami. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali przywitał uczeń - Igor Psuja. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg ważnych pytań. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Pierwszoklasiści  przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej szkoły oraz swym zachowaniem i nauką sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, pan dyrektor kolorowym ołówkiem dokonał symbolicznego aktu pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, a rodzice upominki. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Małgorzata Rękas

ZAJĘCIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W GOSPODARSTWIE

26 września 2023r. odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym prowadzone przez pana Tadeusza Kuczera z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie (KRUS). W zajęciach edukacyjnych uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzeciej. Zajęcia miały na celu ostrzec przed zagrożeniami, jakie stwarza praca na wsi. Podczas spotkania dzieciom wyświetlono bajkę oraz przeprowadzono pogadankę o bezpieczeństwie  dzieci w gospodarstwie rolnym. Wśród czynności, których dzieci nie powinny wykonywać wymieniono: obsługę zwierząt, takich jak: bydło, trzoda, konie oraz obsługę maszyn rolniczych. Pracownik KRUS podkreślał, że dzieci mogą pomagać rodzicom na wsi przy takich czynnościach jak sprzątanie w ogródku, czy drobne prace, które nie niosą potencjalnych zagrożeń. Prowadzący zachęcił do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez uczestnika pracy plastycznej w konwencji plakatu, w dowolnej technice plastycznej. Praca powinna nawiązywać swoją tematyką do prac rolniczych jakie są wykonywane w gospodarstwie rolnym. W pracy plastycznej należy uwzględnić zasady bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać podczas wykonywania tych prac. Na zakończenie przeprowadzono konkurs. Dzieci wykonały zadanie praktyczne, wskazując pożądane czynności wykonywane przez dzieci w gospodarstwie rolnym. Wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, a wśród uczestników konkursu wylosowano nagrody: Szymon Szalewicz kl.2a, Maja Sobczuk kl.2b, Julia Panasiuk kl. 3.

Opracowała: Agnieszka Lewak

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM KRUS

26 września uczniowie klas czwartych naszej szkoły mieli niecodzienną lekcję - spotkanie z p. Tadeuszem Kuczerem, reprezentującym Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Chełmie. W ramach zajęć dzieci dowiedziały się, jakie czynności w gospodarstwach rolnych można realizować z ich udziałem, a co jest zabronione. Uczniowie w tym celu obejrzeli film w konwencji gry komputerowej, odpowiadający na pytanie, co jest podstawą bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. Film podkreślił istotę nieprzebywania dzieci w części produkcyjnej gospodarstwa, szczególnie zabroniona jest obecność dzieci w magazynach do przechowywania substancji szkodliwych, w miejscu przechowywania zbóż ze względu na obecność szkodliwych pyłów, absolutnie zakazane jest dotykanie przez dzieci urządzeń elektrycznych. Uczniowie poznali też numery alarmowe, których należy użyć w razie wypadku. Prelegent zachęcił uczniów do udziału w konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa  w pracy rolnej. Podsumowaniem zajęć było rozwiązywanie przez dzieci krzyżówki pt. „Bezpiecznie na wsi”, a następnie wylosowanie trojga uczniów, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie opaski odblaskowe. Wśród zwycięzców znaleźli się: Zuzia Kozak, Ksawery Lewandowski oraz Kasia Morciś.

DZIEŃ PATRONA

25 września 2023 roku w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa. Twardego ps. „Trzask” w Rudzie- Hucie był dniem uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej. Uroczystości rozpoczęto uczestnictwem we mszy świętej w kościele parafialnym. Po mszy społeczność szkolna wraz z opiekunami oraz gośćmi udała się do szkoły na uroczystą akademię. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, prezentując się z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask" w Rudzie - Hucie. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Agnieszkę Woszczewską  - zastępcę wójta  Gminy Ruda-Huta, pana Stanisława Łukaszewskiego - Wiceprezesa Zarządu Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej z żoną Aliną, pana Mariana Juścińskiego, pana Jarosława Walczuka - Przewodniczącego Rady Powiatu w Chełmie, Ks. kanonika   Aleksandra Tabakę - Proboszcza Parafii  w Rudzie-Hucie. Podczas uroczystej akademii pan Stanisław Łukaszewski przekazał na ręce pana Dyrektora Adama Marszaluka rodzinny skarb, jakim była oryginalna opaska jego ojca - żołnierza 27. Wołyńskiej Dywizja Piechoty Armii Krajowej,  Józefa Łukaszewskiego ps. „Czajka”, urodzonego 20 kwietnia 1921r. zmarłego 26 czerwca 2019 r. Przedstawiona historia, poezja i piosenki przeniosła nas w  lata wojenne, przedstawiła nam żołnierski los i wartości, jakimi kierowali się bohaterowie tamtych czasów. Część artystyczno-wokalną zaprezentowali uczniowie kl. ósmej i siódmej pod opieką pani Małgorzaty Suchań oraz uczniowie kl. drugiej pod opieką pani Barbary Mikołajczyk. Uroczystość była okazją do podsumowania literackiego konkursu o patronie naszej szkoły. W Szkolnym Konkursie Literackim zwycięzcami zostali w I kategorii wiekowej klasy 3-4 1 miejsce Maja Kozłowska kl. 4b, 2 miejsce Julia Panasiuk kl. 3,  3 miejsce Klara Dąbrowska kl. 4a. W II kategorii wiekowej klasy 5-8 1 miejsce zajął Igor Psuja, 2 miejsce Ewelina Dąbrowska kl. 8, 3 miejsce Sebastian Panas kl. 6b. Po wręczeniu nagród przez pana Dyrektora i panią Izę Mazurkiewicz Igor Psuja i Maja Kozłowska zaprezentowali swoje wiersze.

Opracowanie: Małgorzata Suchań

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – spotkanie z policjantką

20 września 2023 roku zaprosiliśmy do naszej szkoły funkcjonariuszkę Miejskiej Komendy Policji w Chełmie - aspirant Katarzynę Kaszubę, która dla uczniów klas 0 – 8 przygotowała pogadankę na temat „Bezpiecznej drogi do szkoły”. Policjantka przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, również w przypadku kiedy nie ma chodnika lub pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni, zachowania w miejscach oczekiwania na autobus. Podkreśliła, że ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Tematem rozmowy z uczniami klas starszych były również zasady właściwego poruszania się na rowerze i hulajnodze. Pani aspirant poruszyła też ogólne zasady zachowania bez agresji i przemocy wobec rówieśników, osób dorosłych i  poszanowania mienia. Na koniec omówiono jeszcze problem spożywania napojów energetycznych i zjawisko kradzieży oraz konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania norm obowiązujących w szkole i poza nią.  Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu i zadawali pytania. Bardzo dziękujemy za pouczające spotkanie.

Opracowanie Katarzyna Lipiak

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Tradycyjnie jak co roku uczniowie klas 0-III włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata. Klasy najmłodsze sprzątały najbliższy teren wokół szkoły. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” 2023, w tym roku pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Obserwując zmiany klimatyczne musimy mieć świadomość, że jesteśmy o krok od katastrofy ekologicznej. Dlatego też, sprzątanie świata to praktyczna lekcja ochrony i szacunku do środowiska, w którym my żyjemy dzisiaj, a które służyć ma kolejnym pokoleniom.

Barbara Mikołajczyk

PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

18 września 2023r. w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją przy współpracy funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie. Dokładnie o godz. 9.30 nauczyciele, uczniowie, pracownicy usłyszeli sygnał alarmu ewakuacyjnego (trzy dzwonki). Wszyscy, którzy przebywali w budynku szkoły musieli niezwłocznie opuścić pomieszczenia i udać się w sposób zorganizowany na wyznaczone miejsce zbiórki na boisku asfaltowym.  Po przeprowadzeniu kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana Dyrektorowi szkoły Panu Adamowi Marszalukowi, który odwołał alarm i uczniowie mogli powrócić do klas. Celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia. Było to szczególnie istotne ze względu na zmianę dróg ewakuacyjnych. Warto podkreślić, że taki próbny alarm to bardzo ważne zadanie, które przygotowuje społeczność szkolną do odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dodatkowo po zakończeniu próbnego alarmu najmłodsi uczniowie mogli dokładnie obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego, do którego mogli wsiąść. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu maluchowi, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problem, a także elementy stroju, które uczniowie mogli przymierzać.

Opracowała: p. Dorota Sawicka

LAPTOPY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania. Dostęp do cyfrowego świata to nie tylko edukacja – to także nieograniczone możliwości w rozwijaniu swoich pasji, unikalnych umiejętności oraz cech charakteru. Dzięki programowi „Laptop dla ucznia” każdy młody człowiek, bez względu na to, skąd pochodzi i gdzie mieszka, ma taki sam dostęp do edukacji oraz rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań!

Opracowała: p. Dorota Sawicka

BEATYFIKACJA RODZINY ULMÓW

Dnia 10 września 2023 roku w Markowej  zgodnie z decyzją papieża Franciszka, odbędzie się beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci, zamordowanych 24 marca 1944 r. przez Niemców za ratowanie Żydów. Ulmowie zostali zamordowani razem z siódemką swoich dzieci (w tym dziecko w łonie matki) i ósemką Żydów, których ukrywali. Józef i Wiktoria byli zwykłymi ludźmi, którzy przyszli na świat w prostych polskich rodzinach. Ze swoich rodzinnych domów wynieśli miłość do ojczyzny i głęboką wiarę. Na fundamencie tych właśnie wartości  budowali swoje życie małżeńskie i rodzinne. Jako małżeństwo Józef i Wiktoria bardzo się wspierali i byli otwarci na życie. Jako rodzice byli bardzo kochający i odpowiedzialni. Swoim dzieciom starali się przekazać te same wartości, które wyznawali. W momencie wybuchu II wojny światowej Ulmowie stanęli przed dramatycznym wyborem, czy opowiedzieć się po stronie bezdusznego prawa, ustanowionego przez niemieckiego okupanta, które odmawiało prawa do życia Żydom, czy opowiedzieć się po stronie prześladowanych, pomimo konsekwencji, jakie groziły wtedy w okupowanej Polsce za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydom Ulmowie stanęli po stronie  prześladowanych i po ludzku ponieśli najsurowszą karę. Jednak w perspektywie nadprzyrodzonej okazali się zwycięzcami, ponieważ Kościół uznał ich śmierć za męczeństwo poniesione za wiarę w Chrystusa. W naszej szkole upamiętniono to wydarzenie poprzez wykonanie gazetki okolicznościowej. Znalazły się w niej następujące elementy:
- życiorys Józefa i Wiktorii
- opis zbrodni, która miała miejsce w Markowej w 1944 roku
- ilustracje przedstawiające sceny z życia rodziny Ulmów

Opracowała Agnieszka Tulikowska-Sawicka

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbyło się 4 września 2023r. przed budynkiem naszej szkoły. Na powitanie uczniowie klasy 3 pod opieką pani Bożeny Nowosad zaśpiewali piosenkę "Witaj nasza dobra szkoło". Następnie Faustyna Opolska - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego poprowadziła apel rozpoczynający rok szkolny. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu,  pan dyrektor Adam Marszaluk powitał wszystkich zgromadzonych i złożył życzenia na nadchodzący rok szkolny. Do życzeń dołączyli się: pan Kazimierz Smal -  Wójt Gminy Ruda-Huta oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Anna Nadolska. Następnie Patrycja Zawiślańska przybliżyła wydarzenia wybuchu II wojny światowej w krótkiej notatce. Na zakończenie dla umilenia powrotu do szkoły Adam Hamulczuk oraz Dagmara Gubanow zaprezentowali wiersze o szkole a Julia Panasiuk wraz z uczniami klasy trzeciej zaśpiewali piosenkę: "Zachwyca nas Polska". Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Agnieszka Suszczyk

Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie